INFORMACJE  DLA RODZICÓW DZIECKA UCZESTNICZĄCEGO

W PÓŁKOLONIACH ZIMOWYCH 2015 w Gimnazjum nr 17 we Wrocławiu

 

DOKUMENTACJA

 

1.   Przyjęcie dziecka na półkolonię jest możliwe po przekazaniu przez Rodziców/opiekunów prawnych/wymaganych dokumentów:

kompletnie wypełnionej Karty uczestnika wraz z oświadczeniami

(karta i oświadczenie do pobrania są ze strony internetowej szkoły www.gimnazjum17.wroclaw.pl)

w razie braku wpisu w karcie od pielęgniarki szkolnej - dokumentacji szczepień dziecka (kopii

książeczki zdrowia dziecka – strona z danymi personalnymi dziecka i strony z potwierdzeniem wykonanych szczepień).

2. W karcie uczestnika półkolonii należy wpisać wyłącznie aktualne numery telefonów kontaktowych .

Prosimy  nie wyłączać telefonów komórkowych w czasie pobytu dziecka na półkolonii.

 

KWALIFIKACJA NA PÓŁKOLONIE

 

1. Liczba miejsc na półkoloniach jest ograniczona. O przyjęciu na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.

2. Nabór na półkolonie trwa od 25.11.2014 do 26.12.2014

3. Uczestnictwo dziecka w półkolonii można  zgłaszać:

a) drogą mailową do kierownika półkolonii: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

b) sms do kierownika półkolonii: tel. 603-183-930

podając: imię i nazwisko dziecka, klasę i szkołę (oraz w przypadku zgłoszenia poprzez sms – również koniecznie prosimy podać e-mail kontaktowy rodzica/opiekuna)

Decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Informacja o zakwalifikowaniu na półkolonie zostanie przekazana drogą mailową.

5. Wymagane dokumenty należy składać na portierni Gimnazjum nr 17 we Wrocławiu, ul. Ślężna 2/24

 

Nie możliwości składania dokumentów drogą elektroniczną

 

ODPŁATNOŚĆ

 

1. Koszt półkolonii w każdym turnusie to 130,-zł. (70,-zł. pobyt i program + 60,-zł, wyżywienie)

Opłatę za półkolonie należy wnieść po uzyskaniu informacji o zakwalfikowaniu dziecka na półkolonię na konto, nie później niż do 31.12.2014.

Brak wpłaty będzie równoznaczy z rezygnacją z półkolonii, a miejsce zostanie udostępnione dla dzieci z listy rezerwowej.

Konto do wpłat zostanie podane drogą mailową wraz z informacją o przyjęciu dziecka na półkolonie.

 

WYŻYWIENIE

 

1. Obiady (I i II danie z  napojem oraz deser) będzie dostarczała firma cateringowa „Kasia”, poza tym jeden pełny posiłek w każdym turnusie będzie w Aquaparku oraz w czasie całodniowego wyjścia zorganizowanego

2. Uczestnicy na czas trwania półkolonii przynoszą ze sobą drugie śniadanie i napoje. Do dyspozycji uczestników w ciągu całego dnia będzie woda niegazowana.

 

OBECNOŚĆ NA PÓŁKOLONII

1. Decyzja Rodziców/opiekunów prawnych/ o uczestnictwie dziecka na półkolonii jest zobowiązująca., tj. stanowi deklarację udziału w codziennych zajęciach.

2. Jednodniowa nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka na półkolonii stanowi podstawę do skreślenia z listy uczestników półkolonii – nie ma możliwości zwrotu wpłaconej kwoty za turnus.

3. W przypadku choroby dziecka , na zajęcia feryjne może uczęszczać inne dziecko, w zastępstwie, zdeklarowane przez rodzica .

4. Ze względów bezpieczeństwa indywidualną zgodę na wcześniejsze opuszczenie przez dziecko półkolonii należy przedstawić na piśmie, określając dzień i godzinę opuszczenie przez dziecko półkolonii (nie telefonicznie czy meilowo).

 

INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkich informacji dodatkowych na temat półkolonii udziela:

kierownik półkolonii Anna Jantas-Boreczek – tel. 603-183-930; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Wrocław, 24.11.2014                                                                                     Organizatorzy półkolonii

 
Ta strona używa plików Cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce.