Unikanie trudności w uczeniu się

JAK POMÓC DZIECKU, ABY NIE MIAŁO TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ?

Początek roku szkolnego to trudny czas zarówno dla uczniów, zwłaszcza tych po raz pierwszy przychodzących do nowej szkoły, jak i dla rodziców.

Jak pomóc dziecku, aby rok szkolny był jak najlepiej wykorzystany, a efekty odpowiadały oczekiwaniom?

Przede wszystkim dopilnować, pokierować, w razie kłopotów działać jak najszybciej nie dopuszczając do nawarstwienia się problemów, a także rozmawiać z dzieckiem o szkole: trudnościach, sukcesach, kolegach, oczekiwaniach.

Oto kilka podpowiedzi i przypomnień:

Przekażmy pozytywne nastawienie:

 • okazujmy, że edukacja dziecka jest dla nas ważna i zależy nam na dobrych wynikach,
 • stwórzmy w domu odpowiednią atmosferę poszanowania nauki: np.poprzez gromadzenie odpowiedniej literatury, którą dziecko może wykorzystać do nauki, itp.
 • pobudzajmy zainteresowania (np. wspólnie obejrzyjmy film przyrodniczy, pójdźmy na koncert lub wystawę, poszukajmy ciekawych informacji, itp.),

Współpracujmy ze szkołą – mamy wspólny cel:

 • jak najwcześniej poinformujmy wychowawcę klasy o trudnościach dziecka, wspólnie ustalmy formy pomocy,
 • systematycznie uczęszczajmy na zebrania klasowe i wykazujmy zainteresowanie problemami dziecka,
 • po przyjściu z wywiadówki,  powstrzymajmy negatywne emocje. Najlepiej dać sobie czas na wyciszenie, by później podczas rozmowy z dzieckiem przekazać mu pozytywne i negatywne informacje o nim,  a gdy pojawią się problemy wspólnie ustalić ich rozwiązanie,
 • korzystajmy z pomocy psychologa, pedagoga i innych specjalistów,
 • mówmy o swoich oczekiwaniach i potrzebach, zgłaszajmy pomysły usprawnień,
 • dzielmy się sprawdzonymi sposobami działania,
 • korzystajmy z oferty szkoły: zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, konsultacji,
 • w domu rozmawiajmy z dziećmi o szkole: sukcesach i porażkach, trudnościach, zainteresowaniach, kolegach i relacjach w klasie,
 • poznajmy nauczycieli i kolegów dziecka.

Zwróćmy szczególną uwagę na:

 • odpowiednią  ilość wypoczynku, zwłaszcza snu nocnego,
 • zbyt  długie oglądanie telewizji lub używanie komputera ,tabletu, telefonu (gry, komunikatory),
 • odpoczynek w ciągu dnia, zwłaszcza po powrocie ze szkoły (najlepiej w formie czynnej),
 • utrzymywanie kontaktu z rówieśnikami,
 • ustalenie z dzieckiem w ciągu dnia czasu na naukę oraz czasu wolnego od zajęć,
 • prawidłowe odżywianie ( regularne oraz właściwe pod względem jakościowym),
 • konsekwentne wdrażanie dziecka do systematyczności i  wywiązywania się z nałożonych obowiązków.

Zadbajmy o odpowiednie warunki pracy dziecka:

 • stałe miejsce, najlepiej biurko,
 • wysokości biurka i krzesła powinny być zharmonizowane, dostosowane do wzrostu dziecka,
 • na biurku powinny znajdować się tylko potrzebne rzeczy,
 • światło powinno padać od strony lewej lub z przodu,
 • należy usunąć wszystko, co rozprasza uwagę dziecka,
 • wykonywanie zadań powinno odbywać się stale w tym samym miejscu (najlepiej, jeśli będzie to własny pokój i własne biurko), o tej samej porze,
 • przed przystąpieniem do odrabiania lekcji dziecko powinno przygotować sobie potrzebne przybory.

Wspólnie z dzieckiem ustalmy właściwy czas odrabiania lekcji:

 • należy ustalić wspólnie z dzieckiem harmonogram nauki w domu,
 • uczeń gimnazjum  powinien  sam planować swoją prace nad lekcjami,
 • dziecko nie powinno odrabiać lekcji bezpośrednio po zakończeniu zajęć w szkole, ponieważ jest zmęczone i ma prawo do odpoczynku, ani tuż po obfitym posiłku, późnym wieczorem, po godzinie 20,
 • najodpowiedniejszą porą do nauki  jest czas miedzy godziną 16-19 oraz rano 8- 11,
 • ważne jest przestrzeganie równomiernego rozłożenie pracy dziecka - uczeń gimnazjum powinien uczyć się w domu ok. 2-3 godziny.

Zwróćmy uwagę na sposób odrabiania lekcji:

 • naukę należy rozpoczynać od powtórzenia tego, co w danym dniu było w szkole i odrobienia zadań domowych. Dopiero po tym przechodzimy do przygotowania się na następny dzień,
 • dzieci pracujące szybko i energicznie, ale łatwo męczące się – powinno zaczynać od przedmiotu najtrudniejszego dla niego, na koniec niech zostawi łatwe,
 • dziecko, które ma trudności z zabraniem się do pracy powinno rozpoczynać od przedmiotu, który lubi lub od zadania łatwego, po to, aby nie zniechęciło się od razu do lekcji,
 • dziecko mające lepszą pamięć wzrokową powinno uczyć się z podręcznika lub notatek pomocne dla niego będą podkreślenia, linie faliste, główne myśli umieszczone w ramkach itp.,
 • dziecko o przewadze pamięci słuchowej zapamiętuje przede wszystkim elementy słuchowe, dużo więcej korzysta z informacji i objaśnień nauczyciela. W domu powinno uczyć się głośno albo słuchać tekstu czytanego przez inną osobę,
 • dopilnujmy, aby dziecko miało zawsze odrobioną pracę domową, spakowany plecak, niezbędne przybory do szkoły na następny dzień,

Zadbajmy o:

 • wszechstronny rozwój psychofizyczny dziecka ( zainteresowania, pasje, koledzy)
 • dobrą, życzliwą, spokojną atmosferę w domu,  zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, a zwłaszcza poczucia bezpieczeństwa, własnej wartości, bycia ważnym i kochanym,
 • prawidłowe stosunki dziecka z rówieśnikami, także nauczycielami,
 • adekwatność oczekiwań -  wymagania dostosowane do możliwości dziecka,
 • systematyczny kontakt ze szkoła, współpracę z nauczycielami i wychowawcą dziecka,
 • rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności dziecka,
 • przekonanie dziecka, że nauka jest ważna i potrzebna,
 • żywe i systematyczne zainteresowanie  sprawami szkolnymi przez cały czas nauki,
 • kształtowanie poczucia, że dziecko zawsze może liczyć na naszą pomoc,
 • okazywanie dziecku swojego zainteresowania.

Podejmijmy działania, aby dziecko uniknęło trudności w szkole:

 • kontrolujmy postępy edukacyjne oraz uczenie się w domu,
 • systematycznie sprawdzajmy zapisy w dzienniku elektronicznym,
 • sprawdzajmy, czy dziecko odrobiło lekcje i jest przygotowane na następny dzień (nauczyło się zadanych treści, ma wszystkie niezbędne materiały i pomoce),
 • po oddaniu pracy domowej czy kartkówki przez nauczyciela rodzic powinien przeczytać jego ewentualne komentarze oraz sprawdzić prawidłowość wykonanego zadania i jego poprawę,
 • kontrolujmy uczęszczanie dziecka na konsultacje i proponowane przez nauczyciela zajęcia dodatkowe mające pomóc dziecku w nauce,
 • dopilnujmy terminów poprawy sprawdzianów i negatywnych ocen,
 • wdrażajmy dziecko do systematycznej pracy i odrabiania zadań domowych od pierwszego dnia nauki,
 • w razie zauważenia trudności  pomagajmy dziecku w taki sposób, aby nie czuło własnej nieudolności,
 • pomagajmy dziecku w odrabianiu zadań domowych nie  wyręczając go, lecz wdrażając do samodzielnej pracy,
 • pomóżmy  dziecku w zorganizowaniu czasu niezbędnego do wykonania zadania domowego (np. powtórzmy materiał,  przećwiczmy pisownię wyrazów),
 • dopilnujmy, aby dziecko nie uczyło się na ostatnią chwilę przed sprawdzianem,
 • wspólnie z dzieckiem powtarzajmy materiał z lekcji, aby nie dopuścić do nagromadzenia się zaległości, które w konsekwencji mogą doprowadzić do tego, że dziecko nie będzie w stanie sprostać wymaganiom szkolnym,
 • dziecko z ,,trudnościami w nauce” powinno wykonywać więcej ćwiczeń utrwalających materiał szkolny,
 • jeśli rodzic będzie interesować się tym, co dziecko robiło w szkole, przeglądać na bieżąco zeszyty dziecka, czytać wspólnie notatki z zajęć, chwalić dziecko gdy wykona ćwiczenie poprawnie – wtedy dziecko będzie czuło satysfakcję z własnych osiągnięć i chętniej będzie się uczyło,
 • dziecko powinno wiedzieć, że rodzice są po jego stronie i może zawsze na nich liczyć. Ważne jest zapewnienie atmosfery zrozumienia, akceptacji i życzliwości,
 • od początku przyzwyczajajmy dziecko do wykonywania zadań domowych o tym samym czasie –bądźmy konsekwentni w przestrzeganiu przyjętej zasady,
 • podczas pracy nie  rozpraszajmy uwagi dziecka, nie odrywajmy od pracy, nie absorbować pobocznymi tematami,
 • stosujmy, gdy zachodzi konieczność, małe przerwy w nauce,
 • po wykonaniu każdego zadania, wymagającego od dziecka wysiłku,  pochwalmy je, obdarzmy uwagą.

Unikajmy błędów:

 • przesadnej ambicji i stawiania zbyt wysokich wymagań,
 • ciągłej krytyki efektów pracy dziecka,  budujmy adekwatne poczucie wartości dziecka,
 • nadmiernej kontroli i wyręczania, które nie pozwalają na samodzielność i rozwijanie odpowiedzialności,
 • lekceważenia obowiązków szkolnych dziecka i niedostrzegania jego sukcesów,
 • nadmiernego przypominania i popędzania, które rodzą bierny opór,
 • karania za niepowodzenia szkolne –problem wymaga wnikliwej analizy i rozwiązania – współpracujmy ze szkołą,
 • stosowanie dodatkowej nauki jako kary,
 • deprecjonowanie znaczenia w życiu dorosłym wykształcenia i wiedzy,
 • krytykowania szkoły i nauczycieli przy dziecku.

Życząc wszystkim owocnego i pełnego sukcesów roku szkolnego zachęcam do zapoznania się z wcześniej zamieszczonymi na stronie Naszej Szkoły tekstami:

– J. Wolniak „Zdrowe żywienie”,

- E. Klebaniuk „Jak się uczyć efektywnie w domu i w szkole?” i „Jak uczyć się szybko i efektywnie  – mnemotechniki”

 

Elżbieta Klebaniuk – psycholog w Gimnazjum 17

 
Ta strona używa plików Cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce.