XIII EDYCJA RADOSNYCH OBCHODÓW

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI WE WROCŁAWIU

 

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY SZKÓŁ!

 

Już po raz trzynasty zapraszamy Państwa szkoły do udziału w Radosnych Obchodach Święta Niepodległości 11 listopada 2014 roku. Prace konkursowe uczniów i nauczycieli wrocławskich szkół budzą podziw u odwiedzających nasze wystawy, a Radosne Paradowanie gromadzi już kilka tysięcy wrocławian.

Prosimy o rozpropagowanie konkursów wśród Waszych nauczycieli i uczniów. Na wszystkich czekają atrakcyjne nagrody. Prosimy również o poinformowanie rodzin uczniów i zaproszenie wszystkich
do wspólnego świętowania.

 

I. Organizator

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław oraz Urząd Miejski Wrocławia

 

II. Patronat nad Konkursem

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego

 

III. Cele konkursów

Propagowanie idei radosnego obchodzenia świąt narodowych, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

 

IV. Uczestnicy

Uczestnikami są uczniowie i nauczyciele wrocławskich szkół i placówek oświatowych wszystkich poziomów edukacyjnych.

 

V. Komisja konkursowa

Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora WCDN.

W skład Komisji Konkursowej wchodzi co najmniej 5 osób – pracowników WCDN i ekspertów z zewnątrz. Komisja Konkursowa podejmie uchwałę większością głosów.

Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna.

 

VI. Archiwizacja prac

Prace plastyczne zarchiwizowane fotograficznie mogą być odbierane przez twórców po upływie miesiąca od daty ekspozycji na wystawie.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że:

 • uczestnik akceptuje niniejszy regulamin

 • zgłoszona praca konkursowa jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich;

 • przenosi własność utworu na rzecz organizatorów

 • udziela organizatorom nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na prace konkursowe, bez żadnych ograniczeń ilościowych, czasowych, oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, techniką cyfrową; 
  - w zakresie użyczenia oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu - wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

 • wyraża zgodę na wykonanie przez Organizatorów zależnych praw autorskich w materiałach promocyjnych związanych z konkursem.

 

VII. Postanowienia końcowe

Zgłoszenie pracy na konkurs oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zgodę na jej nieodpłatne publikowanie przez WCDN we wszelkiej formie.

I. KONKURSY PLASTYCZNE

 

Dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i MDK:

 

 1. Husaria – nasza duma narodowa”

Najpiękniejsza i najgroźniejsza jazda świata”, znana z wielu zwycięstw formacja kawaleryjska Rzeczypospolitej, obecna na polach bitew od początku XVI wieku do połowy XVIII wieku. Ze względu na nietypowe uzbrojenie i taktykę husaria jest zaliczana do najskuteczniejszych formacji wojskowych w dziejach kawalerii.

 

1. Adresat: wychowankowie przedszkoli i MDK, uczniowie szkół podstawowych,

gimnazjów

2. Warunki uczestnictwa:

Każda placówka przesyła jedną pracę zbiorową lub 1-3 prac indywidualnych (SP
w dwóch kategoriach – kl. 1-3 i 4-6).

Prace powinny być opatrzone metryczką: imiona i nazwiska dzieci, opiekuna, adres przedszkola, szkoły, MDK; klasa lub wiek ucznia, załącznik nr 1. (metrczka naklejona na odwrocie pracy)

3. technika dowolna – rysunek, rzeźba, malarstwo, grafika, collage, fotomontaż.

 

Termin nadsyłania prac do 30 października 2014 r. na adres:

SP nr 63 ul. Mennicza 21/23 Wrocław.

Najlepsze prace będą nagrodzone i wyeksponowane w Kościele Garnizonowym

od 11 listopada 2014 r.

 

Dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, MDK:

 

 1. Baner internetowy, kartka mailowa”.

 

Uczniowie projektują okolicznościowy baner – pasek internetowy lub kartkę w formie cyfrowej, którą można wysłać mailowo z okazji Święta Niepodległości. Temat powinien odwoływać się do symboli i motywów narodowych lub historii Polski, szczególnie wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości 11.11.1918 r.

Wymagania techniczne: rozmiar 600/ 800 pikseli.

 

1. Adresat:

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, wychowankowie MDK

2. Warunki uczestnictwa:

Każda placówka przesyła 1-3 prac

Prace powinny być nagrane na płycie i opatrzone metryczką: imiona i nazwiska dzieci, opiekuna, adres przedszkola, szkoły, MDK, klasa lub wiek ucznia – załącznik nr 1.

 

Termin nadsyłania prac do 30 października 2014 r. na adres:

SP nr 63 ul. Mennicza 21/23 Wrocław.

Najlepsze prace będą nagrodzone i wyeksponowane w Kościele Garnizonowym

od 11 listopada 2014 r.

 

 

 

Dla uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych oraz MDK:

 

 1. O czym myślał lub co mógłby powiedzieć Marszałek Piłsudski?”

 

Manifestować radość z odzyskanej niepodległości możemy także poprzez użycie różnych form i technik plastycznych: collage, komiks, montaż fotograficzny. Uczniowie wybierają nietypowe, pozowane lub uchwycone „na gorąco“ zdjęcie Marszałka (w sytuacji rodzinnej, służbowej) do zdjęcia dorysowują „chmurkę“ z dopisanym tekstem – myśli Marszałka.

 

1. Adresat: uczniowie wszystkich poziomów i wychowankowie MDK

2. Warunki uczestnictwa:

Każda placówka przesyła jedną pracę zbiorową lub 1-3 prac indywidualnych (SP
w dwóch kategoriach – kl. 1-3 i 4-6).
Technika: montaż fotograficzno – komiksowy
w formacie A4 lub A3.

Prace powinny być opatrzone metryczką: imiona i nazwiska dzieci, opiekuna, adres przedszkola, szkoły, MDK; klasa lub wiek ucznia, załącznik nr 1. (metrczka naklejona na odwrocie pracy)

 

Termin nadsyłania prac do 30 października 2014 r. na adres:

SP nr 63 ul. Mennicza 21/23 Wrocław.

Najlepsze prace będą nagrodzone i wyeksponowane w Kościele Garnizonowym

od 11 listopada 2014 r.

 

 

II. KONKURSY LITERACKO - PLASTYCZNE

 

dla uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli:

 

 1. Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości” – Józef Piłsudski

Rozwiń myśl Józefa Piłsudskiego tekst min. 2 strony A4, forma: felieton lub esej.

 

Ograniczona podstawa programowa nauczania historii, a z drugiej strony coraz większe zainteresowanie młodzieży historią najnowszą zmusza nas – nauczycieli do ciągłego poszukiwania ciekawych tematów adresowanych do najmłodszego pokolenia. Mamy nadzieję, że nauczyciele i uczniowie podzielą się z nami swoimi rozważaniami na ten temat.

 

 1. Adresat: uczniowie i nauczyciele szkół wrocławskich

- gimnazja

- szkoły ponadgimnazjalne

2. Warunki uczestnictwa:

Każda placówka przesyła na adres WCDN max. trzy indywidualne prace uczniowskie wyróżnione na etapie szkolnym. Prace nauczycieli bez ograniczeń.

 

 1. Szara piechota“ – w 100-lecie powstania Legionów Polskich 1914 – 2014

 

Legenda Legionów Józefa Piłsudskiego (1914-1918), szara piechota – siwe mundury, pieśń legionowa na trwale zapisały się w naszej pamięci. Sztuka, literatura, pieśni, fotografie, wspomnienia rodzinne do dziś trwałe i pielęgnowane w wolnej Polsce niech będą zadaniem dla uczniów do stworzenia pracy historycznej bogato ilustrowanej zdjęciami, malarstwem, tekstami pieśni, wspomnieniami legionistów, pamiątkami.

 

1. Adresat: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,

2. Warunki uczestnictwa:

Każda placówka przesyła 1-3 prac indywidualnych,

prace historyczne – format A4 lub A3 do 10 stron, prosimy o podanie bibliografii, źródeł. Wszystkie prace powinny zostać zeskanowane także w formie elektronicznej, żeby umożliwić późniejszą publikację i wyeksponowanie na stronach internetowych. Skan na płycie CD.

Prace powinny być opatrzone metryczką: imiona i nazwiska dzieci, opiekuna, adres szkoły, klasa lub wiek ucznia, załącznik nr 1. (metrczka naklejona na odwrocie pracy)

 

Termin nadsyłania prac do 30 października 2014 r. na adres:

SP nr 63 ul. Mennicza 21/23 Wrocław.

Najlepsze prace będą nagrodzone i wyeksponowane w Kościele Garnizonowym

od 11 listopada 2014 r.

 

 

III. KONKURS dla szkół i placówek oświatowych

 

RADOSNA PARADA NIEPODLEGŁOŚCI 2014”

 

Adresatem konkursu są uczniowie wszystkich typów szkół.

W konkursie biorą udział minimum 5-osobowe drużyny wraz z opiekunem.

Jury złożone z przedstawicieli władz miasta, WCDN oceniać będzie:

 • stroje, kostiumy

 • akcenty związane z historią Polski, ważnymi postaciami z literatury, sztuki itd.

 • przedstawienie symboli narodowych

 • rekwizyty kojarzące się z niepodległością

 • barwność i pomysłowość korowodu

 • postawę uczestników

Szkoły prosimy o przygotowanie logo, numeru szkoły.

Rozwiązanie konkursu nastąpi w trakcie uroczystości na Rynku Wrocławskim

11 listopada 2014 r.

 

Prosimy szkoły o zgłoszenie udziału w paradzie na adres WCDN

do 30 października 2014 r. faksem 71 796 45 61 lub mailowo

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Ewa Skrzywanek

doradca metodyczny WCDN

 

Małgorzata Olewińska – Syta

konsultant WCDN

 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KONKURSOWEGO

 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

 

 

……………………………………………………………...................................................…………………………………

Imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania

 

 

……………………………………………………………...................................................……

Nazwa i adres szkoły

 

 

*Jako opiekun prawny/ww.** wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych wyżej danych osobowych przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 73A w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu Radosne Obchody Święta Niepodległości, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (j.t..: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). Podanie danych jest dobrowolne. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Swobodnej 73A.

 

*Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka**,

w przypadku wyłonienia go jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w konkursie, zgodnie
z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t.: Dz. U. z 2006,
Nr
90 poz. 631).

 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie danych osobowych, informacji o miejscu nauki uczestnika konkursu, wykonanych fotografii i opisu działalności wolontarystycznej w  publikacji na stronie internetowej oraz w publikacji okolicznościowej konkursu. Zgoda obejmuje także wykorzystanie fotografii na Gali Konkursu pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby, której zgoda dotyczy. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

 

*Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu zgodnie
z zapisami zawartymi w regulaminie konkursu.

 

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania
na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.

* Akceptuję regulamin konkursu.

 

.....……………………………………………………...................

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika konkursu

 

 

 

 

 

 

* zaznaczyć właściwe

* * niepotrzebne skreślić

 
Ta strona używa plików Cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce.